31+ ảnh trắng tinh làm hình nền, avatar màu trắng đẹp nhất

Rất khó để kiếm ảnh màu trắng mà các nhiếp ảnh gia phải vật lộn để phơi sáng một cách chính xác. Vùng trắng này thường được gọi là “zone”. Khi vùng này được phơi sáng chính xác, nó sẽ trở nên phản chiếu và thu nhận tất cả ánh sáng trong cảnh. Tuy nhiên, khi vùng này không được phơi sáng chính xác, nó sẽ bị phơi sáng quá mức và mất tất cả các chi tiết.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể đưa nhiếp ảnh của mình lên một tầm cao mới bằng cách làm cho ảnh của bạn hoàn toàn trắng? Với ảnh trắng, đó là hiện thực.

Ảnh trắng là màu cho phép bạn tạo ra những bức ảnh toàn màu trắng tuyệt đẹp làm chủ đạo. Chỉ với một vài thao tác trên điện thoại của mình bạn có thể tải ảnh màu trắng dưới đây.

anh-trang-1
anh-trang-2
anh-trang-3
anh-trang-4
anh-trang-5
anh-trang-6
anh-trang-7
anh-trang-8
anh-trang-9
anh-trang-10
anh-trang-11
anh-trang-12
anh-trang-13
anh-trang-14
anh-trang-15
anh-trang-16
anh-trang-17
anh-trang-18
anh-trang-19
anh-trang-20
anh-trang-21
anh-trang-22
anh-trang-23
anh-trang-24
anh-trang-25
anh-trang-26
anh-trang-27
anh-trang-28
anh-trang-29
anh-trang-30
anh-trang-31